06 27 35 47 86 info@praktijksoham.nl

Privacy beleid

Voor uw behandeling leg ik, als trainer, een dossier aan. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en ontwikkelingen tijdens de training.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en eventuele medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw trainer heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven 15 jaar bewaard.

Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens.

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de datum van de behandeling
  • de kosten van het consult

 

Heeft u na het doornemen van het Privacy beleid, of in algemene zin vragen hierover dan kan u contact met mij opnemen voor verdere toelichting.