06 27 35 47 86 info@praktijksoham.nl

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel ik zorgvuldigheid in acht neem bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maak van betrouwbare bronnen, kan ik niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Op de website staan links naar websites van derden, ik ben niet aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij praktijk Soham. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij.

Ik heb het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen